O FIRMIE

1978 2018 - 40 LAT TRADYCJI

Firma BIEGUN2 to produkcyjna firma rodzinna, której tradycje sięgają 1978 roku, kiedy to Leszek Tylek otworzył w Olszowicach Warsztat Ślusarski. Od jego śmierci na początku lat 90-tych, firma prowadzona była przez Marię Tylek. 

Dzisiaj tradycje rodzinne kontynuuje ich syn Piotr Tylek. Firma zajmuje się produkcją wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych. W swojej historii produkowała dwa rodzaje kłódek: Olimpia oraz Herkules. Jednym z najbardziej nietypowych wyrobów z metalu produkowanych w historii firmy Biegun była aluminiowa tabliczka mnożenia (na zdjęciu) – produkt oferowany w latach 80-tych, który w czasach przed popularyzacją kalkulatorów ułatwiał uczniom skomplikowane obliczenia.

Aktualnie głównymi produktami firmy BIEGUN2 są wyroby z metalu przeznaczone do produkcji mebli ogrodowych: podstawy słupa, naciągi ogrodzeniowe oraz haki huśtawkowe. Firma produkuje również: zawiasy, zawiasy skrzyniowe i inne akcesoria budowlane. Produkty dystrybuowane są dzięki współpracy z wieloma hurtowniami artykułów metalowych na terenie całego kraju. Ponadto firma świadczy usługi w zakresie produkcji na prasach oraz obróbki tokarskiej.

Duże znaczenie dla firmy ma przywiązanie klientów i kooperantów niejednokrotnie współpraca trwa już od kilkunastu lat. Dbałość o jakość oferowanych produktów pozwala cały czas konkurować firmie na rynku artykułów metalowych.

Firma zrzeszona jest w Galicyjskiej Izbie Gospodarczej.

Tabliczka BIEGUN2

 

 

1978 2018 - 40 YEARS OF TRADITION

BIEGUN2 is a family-owned production firm with business traditions which can be traced back to 1978 when Leszek Tylek opened a locksmith's workshop in Olszowice. After he passed away in the early 1990s, the firm was managed by Maria Tylek. 
Today, the family traditions are continued by their son, Piotr Tylek. The firm handles the production of metal and plastic products. In its history, it manufactured two types of padlocks: Olimpia and Herkules. One of the most unusual metal products manufactured by Biegun in its history was an aluminium multiplication table (see the photo) - a product which was offered in the 1980s and made it easier for students to perform complicated calculations before calculators became popular.
Currently, the key products of BIEGUN are metal products designed to the production of garden furniture: pillar bases, fence tensions and swing hooks. The firm also manufactures: hinges, box hinges and other building accessories. The products distributed thanks to the cooperation with numerous wholesalers of metal products within the whole area of Poland. Furthermore, the firm provides manufacturing and machining services with the use of its presses and turning lathes.
The firm highly appreciates the loyalty of its customers and vendors. In same cases, such cooperation has lasted for a dozen years or so. The attention we pay to the quality of products we offer allows us to successfully compete in the hardware market. 
 The company is affiliated with the Galician Chamber of Commerce